Logo
Kompresori i pumpe
Blackmer-Mouvex

typhoonintmh6newmistralcc8Vie

Blackmer-Mouvex, ?lan PSG(Pump Solution Group) je osnovan daleke 1906.g. I od tada je vode?i svjetski proizvo?a? pumpi i kompresora za pretovar teku?ina i rasutih tereta u segmentu transporta. Glavna prednost u odnosu na konkurenciju su poseban design i visokokvalitetni materijali koji omogucuju utedu na teini i volumenu samih pumpi i kompresora to pove?ava isplativost investicije u Mouvex-Blackmer proizvode.

Sve aplikacije mogu biti pogonjene kardanskim vratilom, hidraulicnim, elektro i diesel motorima.

KOMPRESORI: PUMPE: HYDRIVE

RASUTI TERETI TEKU?INE - BLK

- mh6 - B200 - CC8

- B600 - ENTERPRISE - CC20

- MISTRAL - TX

- TYPHOON II

- B1500

SISTEMI UGRADNJE SA ILI BEZ INTEROOLERA:

- DDK - LS-DDNC - DDIC - SP XL DDIC